Activiteiten van Amnesty groep Veldhoven

 

Amnesty Veldhoven is een kleine maar erg actieve groep. Hieronder vind je een opsomming van al onze doorlopende akties en evenementen. We kunnen iedere hulp goed gebruiken. Staat een van deze programma’s je wel aan, neem dan kontakt met ons op, we vertellen je er graag meer over. Dit zijn onze aktiviteiten:

Doorlopende activiteiten:

 Sommige Amnesty International acties lopen het gehele jaar door:

 

Schrijfactiviteiten op schrijfadres

Schrijven voor Amnesty kan elke maand op ons schrijfadres waar een aantal mensen brieven schrijft voor vrijlating van gewetensgevangenen of protesteren tegen de doodstraf of vragen om een eerlijke rechtszitting als blijkt dat daar wat aan hapert. Ook wordt soms gevraagd om onderzoek en berechting van degene die zich bezig gehouden hebben met martelen. Klik hier voor meer informatie over de schrijfochtenden.

Schrijfactiviteiten per e-mail

Schrijfactiviteiten kunnen ook plaatsvinden aan de hand van voorbeeldbrieven die per e-mail worden toegestuurd. U kunt dan thuis de post voorbereiden en versturen.

Klik hier om u op te geven als u de brieven per e-mail wilt ontvangen.

Deze youtube video geeft u een goed idee hoe wij allemaal onze krachten en macht kunnen bundelen en zo wel degeijk iets kunnen betekenen voor deze mensen.

 

 

Groetenkaartactie

Met de groetenkaartactie kan maandelijks een groet gestuurd worden naar een mensenrechtenorganisatie of een of meerdere gewetensgevangene(n). Ieder jaar selecteert Amnesty International een groot aantal adressen van gewetensgevangenen, politieke gevangenen en ter dood veroordeelden aan wie persoonlijk een groet gestuurd kan worden.
Bij Amnesty International zijn getuigenissen bekend waaruit blijkt hoe ontzettend belangrijk deze groeten kunnen zijn. Alleen al het feit dat een gevangene een groot aantal kaarten krijgt kan leiden tot een betere behandeling, niet alleen van deze gevangene maar vaak van een heel blok. Te weten dat er mensen in andere, vaak verre landen, aan hen denken geeft deze gevangenen een enorme morele ondersteuning.

Klik hier voor meer informatie als u deze vorm van actie wilt ondersteunen.

 

Amnesty en onderwijs

Het doel van scholenwerk is het geven van mensenrechten-onderwijs en het vragen van aandacht voor het werk van Amnesty International. Dit gebeurt door middel van:

Het geven van gastlessen.
Het bevorderen dat docenten aandacht geven aan Amnesty International.
Het verstrekken van materialen aan docenten en scholen.
Het bevorderen van het maken van werkstukken en/of scripties.

Klik hier voor meer informatie over o.a. lesmateriaal, gastlessen en maatschappelijke stages.

 

Acties in de bibliotheek

Amnesty Veldhoven probeert een aantal keren per jaar met een actie bij de bibliotheek aandacht te vragen voor mensenrechtenschendingen. Ook probeert ze op deze manier een op dat moment lopende actie onder de aandacht van het publiek te brengen. Gebleken is dat de persoonlijke benadering van het publiek het beste werkt. Dit is tevens een goede manier om met mensen in gesprek te komen. 

 

Amnesty en jongeren

Amnesty komt op voor mensen- en kinderrechten. We willen jongeren kennis laten maken met de acties, actiemiddelen en methodes die Amnesty International hanteert. Klik hier voor meer informatie over het werk van Amnesty, materiaal voor werkstukken en de mogelijkheden voor jongeren om voor Amnesty in actie te komen. Verder is hier ook meer informatie over lesmateriaal, gastlessen en de maatschappelijke stage te vinden.

 

Public relations

 We zorgen voor PR door berichten in kranten te plaatsen over onze acties.

 

Jaarlijks terugkerende activiteiten:

 

Dodenherdenking op 4 mei

 

Jaarlijks herdenkt Amnesty Veldhoven op 4 mei de doden van de Tweede Wereldoorlog en tevens de mensen die ook nu nog te lijden hebben onder oorlogsgeweld of onderdrukking. Zolang er oorlogen worden gevoerd waarvan onschuldige mensen het slachtoffer worden, is het belangrijk om deze dag in ere te houden. Omdat Amnesty International zich wereldwijd verzet tegen schendingen van mensenrechten, voelt zij zich zeer betrokken bij de plechtigheid op 4 mei en roept zij een ieder op hieraan deel te nemen. Op deze dag herdenken wij de slachtoffers van de diverse oorlogen en staan erbij stil dat vrijheid niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. 

 

10 december, Dag van de Rechten van de Mens

 

Amnesty Veldhoven organiseert rond 10 december een Write for Rights schrijfactie in de Bibliotheek van Veldhoven. We vragen daarmee aandacht voor 10 Mensenrechtenactivisten.

 

De jaarlijkse collecte

De acties van Amnesty International kosten geld. Er is geld nodig voor het onderzoek naar schendingen van mensenrechten en voor het oprichten van nieuwe Amnestyafdelingen. Amnesty is financieel onafhankelijk van overheden. Zij is voor haar werk daarom afhankelijk van giften.

Elk jaar organiseert Amnesty een collecte ter ondersteuning van haar werk. Met deze fondswerving in uw woonplaats kunt u een steentje bijdragen aan deze acties. In 2022 wordt de collecte gehouden van 13 tot en met 19 maart. Wilt u ons bij de komende collecte helpen om de collecteweek tot een succes te maken? Wij kunnen uw hulp hard gebruiken! Klik hier om u bij ons op te geven als collectant. Wil je eerst meer lezen over de jaarlijkse collecte, ga dan naar de site van Amnesty Nederland.

 

 collecte 2020

 

Donateursactie

De donateursactie is een jaarlijks terugkerende actie waarmee onze activiteiten mogelijk gemaakt worden. De donateurs worden via het jaarverslag van de Amnesty groep op de hoogte gehouden van de activiteiten van de groep.

 


 

We willen deze activiteiten graag blijven ontplooien. Het is fijn als jij ons daarbij kunt helpen. We hebben mensen nodig in de Amnesty-groep om mee te denken over de organisatie van de activiteiten. Het is ook mogelijk om als "flexwerker" incidenteel een bijdrage te leveren aan een van bovengenoemde activiteiten.

Spreekt het je aan om je (nog meer) in te zetten voor het werk van Amnesty International?
Ken je iemand die hier wellicht interesse in heeft, of heb je vragen?
Klik dan hier om contact met ons op te nemen.